R. G. Grant je autorem více než dvaceti knih s historickou tematikou, z nichž řada pojednává o ozbrojených konfliktech. Zabýval se americkou válkou za nezávislost, první a druhou světovou válkou a konflikty po roce 1945, včetně války ve Vietnamu. Je rovněž autorem knih Létání – 100 let aviatiky (Knižní klub, 2003), Bitvy – 5 000 let válčení (Knižní klub, 2006), Vojáci – Válečníci v proměnách staletí (Knižní klub, 2008) a Námořní bitvy – 3 000 let válčení na moři (Knižní klub, 2010).