Ochrana soukormí

„EUROMEDIA GROUP, a.s. oznamuje, že ke dni 31.12.2023 došlo k fúzi sloučením společností NEOLUXOR, s.r.o., se sídlem Nádražní 896/30, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 625 77 620 (dále jen „NEOLUXOR“), KH Financing s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov, Česká republika, IČO: 047 66 865, GRANIT, s.r.o., se sídlem Nádražní 896/30, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 447 93 952, jako společností zanikajících a společností EUROMEDIA GROUP, a.s., se sídlem Nádražní 896/30, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 497 09 895 (dále jen „EMG“), jako společnosti nástupnické.

EMG jako společnost nástupnická převzala odpovědnost za zpracování osobních údajů, včetně databází obsahujících osobní údaje obchodních partnerů a zákazníků zaniklých společností, zejména společnosti NEOLUXOR. Správcem těchto osobních údajů bude nadále EMG.

EMG dále s účinností od 15.1.2024 nahrazuje dosavadní pozici pověřence pro ochranu osobních údajů novou pozicí koordinátora ochrany osobních údajů, která zastřešuje činnosti EMG v oblasti ochrany osobních údajů. Kontaktním místem pro dotazy ohledně zpracování a uplatnění práv subjektů nadále bude adresa osobní_údaje@euromedia.cz.

Společnost EUROMEDIA GROUP, a. s., IČO: 497 09 895, se sídlem Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5 – Smíchov (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje, které jsou jí poskytnuté před zneužitím, a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Rádi bychom vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které bude v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost vašich osobních údajů je naše priorita. V dokumentech níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících, klientech, obchodních partnerech nebo uchazečích o zaměstnání, na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Ochrana soukromí
obchodních partnerů

Informace pro
uchazeče o zaměstnání

V souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vás dovolujeme informovat, že žádost o uplatnění práv subjektu údajů vůči společnostem skupiny Euromedia Group můžete podat prostřednictvím: