Ochrana soukromí

Společnost EUROMEDIA GROUP, a. s., IČO: 497 09 895, se sídlem Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5 – Smíchov (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje, které jsou jí poskytnuté před zneužitím, a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Rádi bychom vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které bude v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost vašich osobních údajů je naše priorita.

V dokumentech níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících, klientech, obchodních partnerech nebo uchazečích o zaměstnání, na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Ochrana soukromí zákazníků

Ochrana soukromí obchodních partnerů

Informace pro uchazeče o zaměstnanání

V souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vás dovolujeme informovat, že žádost o uplatnění práv subjektu údajů vůči společnostem skupiny Euromedia Group můžete podat prostřednictvím:

Nabídky rukopisů

Vojtěch Staněk
šéfredaktor české beletrie
stanek.vojtech@euromedia.cz

Kde nás najdete

Euromedia Group, a.s. - vedení společnosti
Nádražní 896/30
150 00 Praha 5 - Smíchov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.
oddíl B, vložka 21754
Tel.: 296 536 111
Fax: 296 536 935
IČ: 49709895
DIČ: CZ49709895
Helena Frantová
PR manažerka
Tel. 602 658 926
Email: frantova.helena@euromedia.cz
Vojtěch Staněk
šéfredaktor české beletrie
Email stanek.vojtech@euromedia.cz
Tel. +420226289262
Email info@knizniklub.cz
Šárka Nováková
Email novakova.sarka@euromedia.cz