Delventhal Katka Maria


Tituly tohoto autora:

Kompendium matematiky
Kompendium matematiky
Kompendium matematiky
Kompendium matematiky
Helena Frantová
PR manažerka
Tel. 602 658 926
Email: frantova.helena@euromedia.cz
Vojtěch Staněk
šéfredaktor české beletrie
Email stanek.vojtech@euromedia.cz
Tel. +420226289262
Email info@knizniklub.cz
Šárka Nováková
Email novakova.sarka@euromedia.cz